MATERIX Nano Teknoloji San. Tic. A. Ş., endüstri ve akademi ile ortak çalışarak ticarileştirilebilir malzemeler geliştirmeyi amaçlayan, nanoteknoloji odaklı bir girişimdir.Şirketimiz, Türkiye'de 5.si düzenlenen "İnovasyonda Kadın Girişimcilik Kampı"nda dereceye giren iş fikrimizin KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında hibe hak kazanması ile Ocak 2022'de DEPARK'ta (Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoparkı) kurulmuştur. Haziran 2022 tarihinde, hidrofobik nano film ürün prototipimizin tamamlanması ile Zone Gaziemir'de atölye açılmıştır.

 

Bir malzeme, yüzeyinden beklenen özellikler açısından yetersiz olabilir ve daha yüksek nitelikli başka bir malzemeye gereksinim duyulabilir. Bu gibi durumlarda tüm malzemeyi iyileştirmek veya değiştirmek yerine sadece yüzeydeki malzemeyi değiştirmek büyük bir kaynak tasarrufu sağlayabilmektedir.Likit formda ve genel olarak spreyleme yöntemi ile uygulanan ince filmlerimiz, uygulandığı yüzeyde 300 nanometreyi geçmeyecek şekilde şeffaf tabakalar oluşturmakta ve uygulandıkları yüzeye özel fonksiyonlar (hidrofobik, fotokatalitik, koruyuculuk, antibakteriyel... gibi) kazandırmaktadır.

 

Yolculuğumuz:

Kasım 2020
 İnovasyonda Kadın Yarışması Finalisti
Aralık 2021
KOSGEB Arge, Ürge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında destek
Ocak 2022 
Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (DEPARK) Şirket Kuruluşu
Haziran 2022
Zone Gaziemir’de Atölye kurulumu
Ekim 2022
Cam, seramik, ahşap ve tekstil yüzeyler için hidrofobik nano film kaplama ürünün pazara sunulması
Kasım 2022
Arya Kadın Yatırım Platformu ve Türkiye İş Bankası işbirliğinde düzenlenen "Arya Girişimcilik Akademisi"ne kabul 
Şubat 2023
Güneş panellerindeki kirliliği azaltarak enerji verimliliğini arttıran nano film kaplamasının pazara sunulması